Uudelleensijoittuminen

Työntekijöiden uudelleensijoittuminen työelämään on niin yrityksen, yksilön kuin yhteiskunnankin etu irtisanomistilanteissa. Vastuullinen organisaatio huolehtii irtisanomistilanteessa henkilöstöstään ja samalla maineestaan.

Tarjoamme sopeuttamistilanteissa valmennuksia lähtevien työntekijöiden uudelleensijoittumisvalmennusten lisäksi jatkaville työntekijöille tukemaan sitoutumista ja toimintakykyä muutoksessa. Esimiesten ja johdon valmennuksemme varmistavat, että johto ja esimiehet osaavat toimia sopeutustilanteessa. Sopeutus on johtamisen kannalta haastava erikoistilanne, joka kannattaa suunnitella huolella, ammattilaisen osaamista hyödyntäen.

Palvelumme tuotetaan yhteistyössä Opteamiin kuuluvan Psykologitoimisto Crescon kanssa. Cresco on työn- ja organisaatioiden kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys.

Johdon ja esimiesten valmennus sopeutustilanteissa

Johdon ja esimiesten valmennus varmistaa osaamisen haastavassa tilanteessa

Yritykset joutuvat joskus sopeuttamaan organisaationsa ja henkilöstömääränsä vallitsevan tilanteen mukaiseksi. Sopeutus on johtamisen kannalta haastava erikoistilanne, joka kannattaa suunnitella huolella, ammattilaisen osaamista hyödyntäen. Valmennuksemme varmistavat, että johto ja esimiehet osaavat toimia sopeutustilanteessa työntekijöitä mahdollisimman hyvin kuunnellen ja lain kirjainta noudattaen.

Kokeneet asiantuntijamme käsittelevät monipuolisessa johtoa ja esimiehiä tukevassa valmennuksessa irtisanomistilannetta ja sen vaikutuksia henkilöstöön. Valmennus tukee esimiehiä muutosprosessin läpiviemisessä ja hallinnassa sekä työpaikan menettämiseen liittyvien reaktioiden ymmärtämisessä ja irtisanottujen kohtaamisessa.

HYÖDYT ORGANISAATIOLLESI:
 • Ammattilaisten apua ja kokemusta sopeuttamisprosessiin
 • Käytännöllistä valmennusta eri osapuolten tarpeiden huomioimiseksi
 • Yrityksen sisäisen ja ulkoisen maineen hallinta helpottuu

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä lähimpään Opteam-toimistoon taiJÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ
Satoja esimiesten irtisanomis-
valmennuksia
ja lähes 1000 uraohjausta
vuosittain

Uudelleensijoittumisvalmennus auttaa uudelle uralle

Tarjoamme irtisanotuille konkreettista apua uudelleen työllistymiseksi. Ohjaamme työntekijät uuden työuran tai esimerkiksi opiskelujen alkuun urasuunnittelun, valmennuksen sekä työmarkkina-asiantuntemuksemme avulla. Asiantuntijamme ovat rekrytoinnin ammattilaisia, mikä takaa hyvät eväät nopeaan uudelleensijoittumiseen.

Uudelleensijoittumisvalmennus on sijoitus pitkälle tulevaisuuteen. Lähtevään henkilökuntaan panostaminen on sekä organisaatioon jäävälle henkilökunnalle että organisaation sidosryhmille viesti vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta, joka maksaa itsensä takaisin sitoutuneina työntekijöinä ja hyvänä työnantajamaineena. Lähtevälle työntekijälle palvelun saaminen voi olla elintärkeä apu.

Uudelleensijoittumisvalmennusta voidaan toteuttaa ryhmä- tai yksilöohjauksena. Valmennus sisältää usein itseanalyysi- ja urasuunnitteluosioita, keskusteluja ja monipuolisia tehtäviä, joilla autetaan muutoksessa selviytymistä ja tehostetaan työnhakutaitoja.

HYÖDYT ORGANISAATIOLLESI:
 • Työelämätuntemuksemme takaa konkreettisen avun irtisanotuille
 • Yrityksen sisäisen ja ulkoisen maineen hallinta helpottuu
 • Hyödynnät valtakunnallista konseptiamme, paikallistuntemustamme ja työelämäyhteyksiämme

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä lähimpään Opteam-toimistoon taiJÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ
Lähtevään henkilökuntaan panostaminen on sekä organisaatioon jäävälle henkilökunnalle että organisaation sidosryhmille viesti vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta.

Muutoksen kohtaaminen auttaa eteenpäin

Muutoksen kohtaaminen on organisaation muutosvalmennus, joka voidaan kohdentaa lähteville, jatkaville tai se voi olla avoin koko henkilöstölle. Valmennuksen aikana käydään pienryhmissä läpi töiden uudelleenorganisointiin tai työsuhteen päättymiseen liittyvää elämänmuutosta ja mahdollisen irtisanomisen aiheuttamaa kriisiä.

HYÖDYT ORGANISAATIOLLESI:
 • Organisaatio palautuu kriisistä mahdollisimman nopeasti
 • Työntekijöistä huolehtiva yritys huolehtii myös maineestaan
 • Jatkavan henkilöstön sitouttaminen ja luottamuksen vahvistaminen

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä lähimpään Opteam-toimistoon taiJÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ
Jatkavan henkilöstön valmennus sitouttaa

Muuttuneessa työyhteisössä jatkavan henkilöstön toimintakyky on tärkeää organisaation toiminnan jatkuvuuden kannalta. Jatkavan henkilöstön valmennuksen tavoitteena on elvyttää työyhteisö tapahtuneen muutoksen aiheuttamista traumoista ja siirtää katseet kriisistä kohti tulevaisuutta ja uusia mahdollisuuksia.

HYÖDYT ORGANISAATIOLLESI:
 • Organisaation toimintakyky palautuu mahdollisimman pian
 • Jatkavan henkilöstön valmennus sitouttaaa ja vahvistaa luottamusta

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä lähimpään Opteam-toimistoon taiJÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ