Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön kehittäminen on aina panostamisen arvoista. Tarjoamme Opteamilla palveluja, jotka voivat sisältää erilaisia teemoja muutostilanteiden hallinnasta, tiimi- ja työyhteisövalmennuksesta, työhyvinvoinnista ja organisaation haastatteluosaamisen kehittämisestä. Valmennusohjelmamme sisältö suunnitellaan aina yrityksen tilanteen ja tarpeen mukaan.

Palvelumme tuotetaan yhteistyössä Opteamiin kuuluvan Psykologitoimisto Crescon kanssa. Cresco on työn ja organisaatioiden kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys.

valmennus

Olemme koonneet parhaat vinkit ja käytännön neuvot onnistuneen valmennuksen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.TUTUSTU VALMENNUKSEN HANKINTAOPPAASEEN


Valmennukset vauhdittavat organisaatiosi nousuun

valmennukset ja henkilöstön kehittäminen

 

Valmennukset ovat palvelukokonaisuuksia, jotka voivat sisältää erilaisia teemoja muutostilanteiden hallinnasta, perehdyttäjävalmennuksesta, työhyvinvoinnista ja organisaation haastatteluosaamisen kehittämisestä. Valmennusohjelmamme sisältö suunnitellaan aina yrityksen tilanteen ja tarpeen mukaan.

Tutustu uusiin Tunturivalmennuksiin

Opteamin Tunturivalmennus® on ainutlaatuinen yhdistelmä valmennusta ja virkistymistä.

Olisiko aika siirtyä neukkarista raikkaaseen ulkoilmaan? Tuo tehokkuutta yrityksesi valmennus- ja työhyvinvointipäiviin upeissa tunturimaisemissa. Työympäristöstä irtautuminen tuo uusia, luovia näkökulmia arjen tilanteisiin.

Lue lisää Tunturivalmennuksesta >>

valmennukset ja rekrytointi

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä lähimpään Opteam-toimistoon taiJÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ
Tiimidiili konkretisoi tavoitteet

Organisaatiomuutosten jälkeen tiimit toimivat usein tehottomasti. Yhteinen suunta voi olla kateissa eikä sen löytyminen aina onnistu omin avuin. Sen vuoksi tarvitaan ammattimaista ja ratkaisukeskeistä tiimivalmennusta, Tiimidiiliä, joka konkretisoi tavoitteet, roolit ja vastuualueet ja auttaa tiimiä määrittämään toimintaa tukevat pelisäännöt.

Tiimidiili-valmennuksemme selkeyttää tiimin perustehtävän organisaatiossa: “miksi olemme olemassa”. Valmennus konkretisoi tiimin tavoitteet sekä tiimiläisten roolit ja vastuualueet. Tiimiä tarkastellaan kokonaisuutena, jolloin voidaan määritellä tiimin osaaminen sekä nykytilanteessa että suhteessa tulevaisuuden tavoitteisiin. Lisäksi yhdessä sovitut konkreettiset pelisäännöt auttavat tiimin jäseniä työskentelemään itseohjautuvasti. Roolien uudelleenmäärittäminen ja selkeyttäminen takaa sen, että tiimissä ei tehdä päällekkäisiä työtehtäviä ja keskitytään oikeisiin asioihin. Myös omaan työhön liittyvien päätösten tekeminen tiimissä helpottuu.

Tiimidiili-valmennuspäivän päätteeksi tiimillä on sopimuksia, joihin on helppo palata jälkeenpäin ja varmistaa asioiden toteutuminen. Valmennus tarjoaa näin myös tiimin toimintaa tukevia työvälineitä tiimin esimiehelle.

HYÖDYT ORGANISAATIOLLESI:
 • Parantaa tiimin työtehoa ja työhyvinvointia
 • Selkeyttää tiimin tavoitteet, vastuut ja yhteiset pelisäännöt
 • Tehokas etenkin muutostilanteissa, joissa tiimirakenne muuttuu
 • Tukee esimiehen työskentelyä vaikeissa muutostilanteissahenkilöstövalmennus


Kiinnostuitko? Ota yhteyttä lähimpään Opteam-toimistoon taiJÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ
#tiimidiili

Haastattelukoulutus takaa taidot

Suuri osa työhaastatteluista hoidetaan yritysten sisäisin voimin ja rekrytoinneista vastaavilta henkilöiltä voi puuttua tarvittavaa osaamista ja kokemusta, mikä heijastuu esimerkiksi epäonnistuneina rekrytointipäätöksinä.

Opteamin haastattelukoulutus takaa taidot ja työkalut ammattimaiseen työhaastatteluun. Koulutuksen aikana käydään läpi haastattelun psykologiaa, kuten ensivaikutelmaa, tyypillisiä arviointivirheitä, tilanteen hallintaa ja hakijoiden vertailtavuutta. Koulutuksessa harjoitellaan erilaisten kysymystekniikoiden ja haastattelutyökalujen käyttöä käytännössä, jotta haastattelusta rakentuu järjestelmällinen ja ammattimainen kohtaaminen ja tiedonkeruutilanne.

Taitopainotteisen koulutuksen lopputuloksena osallistujalla on selkeä esimerkkirunko heti käyttöön otettavaksi, valmiita kysymyksiä hakijan osaamisen ja motivaation selvittämiseksi sekä itsevarmuutta toteuttaa rakenteeltaan toimivia ja tehokkaita haastatteluja.

Toteutamme haastattelukoulutuksen avoimena koulutuksena.

Lue lisää haastattelukoulutuksesta koulutusesitteestämme >>

HYÖDYT ORGANISAATIOLLESI:
 • Ammattilaisen osumatarkkuutta rekrytointiin
 • Työkalut ammattimaiseen haastattelutekniikkaan
 • Rakentaa oikeanlaista työnantajakuvaa
 • Varmistaa yrityksen rekrytointien yhdenmukaista laatua ja nostaa rekrytointiosaamisen tasoa
LUE LISÄÄ:

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä lähimpään Opteam-toimistoon taiJÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ
Tehoa rekrytointiin – kehitä haastatteluosaamistasi!

Lue lisää: Haastattelukoulutuksen eväillä vältät virherekrytoinnit >>

 

Resurssikartoitukset tuovat esiin kehityspotentiaalin

Resurssikartoitukset selvittävät henkilöstösi kehityspotentiaalia. Kartoitukseen sisältyy yleensä henkilöarvio erilaisia haastattelu- ja testimenetelmiä käyttäen sekä palautteet ja konsultaatiot yrityksessä.

Resurssikartoituksemme sisältää yleensä haastattelun, psykologisia testejä, simulaatioita tai ryhmätilanteita. Kartoitus voidaan toteuttaa ryhmässä tai yksilökohtaisesti. Apuna voidaan käyttää erilaisia kyselyjä.

Resurssikartoituksesta on etua mm. toimivia työryhmiä rakennettaessa, potentiaalisia esimiehiä ja myyntihenkilöstöä etsittäessä sekä organisaation uudelleenjärjestelytilanteissa. Resurssikartoituksen tulokset puretaan suullisesti ja kirjallisesti. Kirjallisessa palautteessa voidaan tehdä erilaisia yhteenvetoja ja taulukointeja. Henkilökohtainen palaute annetaan aina sekä tutkitulle että esimiehelle.

HYÖDYT ORGANISAATIOLLESI:
 • Työryhmät toimivat paremmin kun työntekijöiden potentiaali tiedostetaan
 • Potentiaaliset esimiehet ja myyntitaitoiset työntekijät erottuvat joukosta
 • Organisaation uudelleenjärjestely helpottuu

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä lähimpään Opteam-toimistoon taiJÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ
Insights Discovery -kehittämisjärjestelmä

Kun työntekijät ovat alansa ammattilaisia, toimiva esimies-alaissuhde ja tehokas tiimityöskentely ovat tärkeimmät avaimet menestykseen. Insights Discovery on maailmanlaajuisesti käytetty vuorovaikutusta organisaatiossa tehostava valmennusmenetelmä. Valmennamme menetelmän avulla yksilöitä, tiimejä ja organisaatioita parantamaan vuorovaikutustaitojaan sekä löytämään vahvuutensa ja hyödyntämään niitä.

Suositut vuorovaikutusvalmennuksemme auttavat parantamaan organisaatiosi työilmapiiriä ja esimiestyöskentelyä sekä tuovat tuloksellisuutta henkilökohtaisesti tehtävään myyntityöhön. Valmennusten avulla henkilöstösi oppii ymmärtämään ensin itseään, sen jälkeen muita ja lopulta soveltamaan erilaisia vuorovaikutusmetodeja erilaisten ihmisten kanssa toimiessaan. Valmennuksemme räätälöidään vastaamaan organisaatiossasi koettuihin vuorovaikutukseen liittyviin haasteisiin.

Valmennuksiimme sisältyy aina jokaisen osallistujan ennakkotehtävänä tekemä itsearviointi, jonka pohjalta henkilölle määritellään yksilöllinen persoonallista tyyliä kuvaava profiili. Henkilö tutustuu profiiliinsa luottamuksellisesti joko henkilökohtaisessa tapaamisessa tai työyhteisön yhteisessä valmennuksessa.

Tarpeen vaatiessa selvitämme henkilöstön kehityspotentiaalin tekemällä resurssikartoituksia, joihin sisältyy henkilöstön arviointi erilaisia haastattelu- ja testimenetelmiä käyttäen sekä palautteet ja konsultaatiot yrityksessä. Resurssikartoituksesta on etua mm. toimivia työryhmiä rakennettaessa, potentiaalisia esimiehiä ja myyntihenkilöstöä etsittäessä sekä organisaation uudelleenjärjestelytilanteissa.

HYÖDYT ORGANISAATIOLLESI:
 • Kannustaa henkilöstöäsi oppimaan ja kehittymään
 • Konkreettinen menetelmä esimiestyöskentelyn parantamiseen
 • Vuorovaikutuksen paraneminen lisää sitoutumista ja parantaa työhyvinvointia
 • Vuorovaikutusta syventävä työkalu kehityskeskusteluihin ja uuden työntekijän työuran alkuun
TUTUSTU INSIGHTS DISCOVERY -REFERENSSITARINOIHIN:henkilöstövalmennusKiinnostuitko? Ota yhteyttä lähimpään Opteam-toimistoon taiJÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ
“Insights Discovery -valmennuksesta saadut oivallukset tukevat kaikkia esimiehiä ymmärtämään itseään paremmin ja tekemään itsensä kanssa töitä, jotta he voisivat yksilölähtöisemmin johtaa alaisiaan.”

Lue lisää Suomen Telecenterin Insights Discovery -valmennuksen tuloksista: Parempi esimiestyöskentely – parempi tulos ja mieli >>