Henkilöarvioinnit paljastavat työntekijän soveltuvuuden ja motivaation

Psykologiset soveltuvuus- ja henkilöarvioinnit antavat aina haastattelua kattavampaa tietoa työntekijän soveltuvuudesta tehtävään. Ammattimaisesti tehty henkilöarviointi antaa lisävarmuuttaa päätöksentekoon, tukee hyvää työnantajaimagoa ja tehostaa ehdokkaan työssäkehittymistä.

Henkilöarvioinnit antavat työpsykologista tietoa työnhakijoista rekrytointipäätöksen tueksi. Henkilöarvioinnilla pyritään minimoimaan rekrytointiin liittyvät riskit. Kustannukset virherekrytoinneista ovat yrityksille usein kohtuuttoman suuria. Ammattimaisesti toteutettu soveltuvuusarviointi osana rekrytointiprosessia tukee myös työntekijän koko potentiaalin käyttöä heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien.

Palvelumme tuotetaan yhteistyössä Baronaan kuuluvan Psykologitoimisto Crescon kanssa. Cresco on työn ja organisaatioiden kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Tutustu Crescon tarjoamiin henkilöarviointeihin >>

Psykologiset soveltuvuusarvioinnit

Henkilöarviointimme tarjoavat luotettavaa ja monipuolista syvemmän tason tietoa työnhakijan persoonasta, käyttäytymisestä ja työtyylistä. Arviointi antaa aina haastattelua kattavampaa tietoa työnhakijan soveltuvuudesta tehtävään. Toteutamme psykologiset arvioinnit joko osana hoitamaamme rekrytointiprosessia tai erillisenä palveluna, useimmiten rekrytoinnin finaalivaiheeseen päässeille kandidaateille. Arviointia voidaan myös hyödyntää nykyisen henkilöstön kehittämisessä.

Menetelmiämme ovat muun muassa psykologin haastattelu, kykytesti, työtyyli- ja persoonallisuusarvioinnit, aineistotehtävät ja kyselylomakkeet sekä tilanteesta riippuen myös ryhmätehtävät, työtilannesimulaatiot ja muut soveltuvat menetelmät. Tarvittaessa psykologimme arvioivat myös johtamis- ja esimiesvalmiudet, myyntikyvykkyyden tai muun tehtävän vaativan erikoisosaamisen. Varmistamme tutkimustulosten luotettavuuden käyttämällä rinnakkain aina useampaa psykologista arviointimenetelmää.

Toimeksiantaja saa kaikista arvioiduista sekä kirjallisen lausunnon että suullisen palautteen valintasuosituksineen. Arvioidulle annetaan sama kirjallinen lausunto ja tarvittaessa suullinen palaute.

HYÖDYT ORGANISAATIOLLESI:
  • Luotettavaa tietoa työnhakijasta päätöksenteon tueksi
  • Apua organisaation kehittämiseen
  • Noudatamme tarkasti psykologien ammattieettisiä periaatteita

Psykologitoimisto Cresco on osa Opteamia. Tutustu Crescon tarjoamiin henkilöarviointeihin >>

Lue lisää: Miten rekrytoinnissa voidaan ennakoida työntekijän onnistumista tehtävässään? >>

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä lähimpään Opteam-toimistoon taiJÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ
SHL-arvioinnit

Käytämme rekrytoinnin tukena kompetenssipohjaisia SHL-arviointimenetelmiä ja -työkaluja, jotka mahdollistavat laadukkaan, luotettavan ja tehokkaan soveltuvuusarvioinnin osana rekrytointiprosessia.

SHL-henkilöarvioinnit ovat yksi käytetyimmistä arviointityökaluista. SHL-arviointeja käytetään 111 maassa, yritys on osa maailma suurinta konsulttitaloa CEB:tä. Soveltuvuusarviointeja tekevät Opteamilla SHL:n sertifioimat henkilöt.

HYÖDYT ORGANISAATIOLLESI:
  • Monipuolinen valikoima arviointimenetelmiä
  • Testatut ja toimivaksi todetut työkalut
  • Käytössäsi ovat kokeneet soveltuvuusarvioijamme

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä lähimpään Opteam-toimistoon taiJÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ