Ammatillinen kuntoutus auttaa uudelle uralle

Opteam Professi on ratkaisukeskeinen ammatillisen kuntoutuksen kokonaisuutemme, joka koostuu laajasta palveluvalikoimasta. Tuotamme lakisääteistä ammatillista kuntoutusta työeläke- ja vakuutusyhtiöille. Ammatillinen kuntoutus lähtee toisaalta organisaation tarpeista – miten kuntoutettava saadaan takaisin organisaation palvelukseen – ja toisaalta kuntoutettavasta työntekijästä itsestään – minkälaisia valmiuksia ja vahvuuksia työntekijällä edelleen on työelämässä.

Tavoitteena on työelämässä pysyminen tai sinne palaaminen työjärjestelyjen tai koulutussuunnitelman kautta. Ensimmäiseksi kuntoutujalle tehdään alkuhaastattelu, jonka jälkeen hänet ohjataan tarpeen mukaan muiden palveluiden pariin. Ammatillinen kuntoutus auttaa uudelle uralle.

Lataa esitteet ja tutustu: Opteam Professi Ammatillisen kuntoutuksen palveluvalikoima ja Ratkaisukeskeinen ammatillisen kuntouksen palvelu

Organisaation konsultointi

Opteam Professi on ammatillisen kuntoutuksen palvelu vakuutus- ja työeläkelaitoksille, työnantajille ja työterveyshuolloille. Opteamin ammatillinen kuntoutus perustuu HRV-palveluiden vuosia hiomaan Professi-palveluun, jota olemme Opteamin ja HRV-palveluiden yhdistyttyä täydentäneet Opteamin vahvoilla työelämäsuhteilla.

Opteam Professin ansiosta työkyvyn muutostilanteeseen löydetään aina konkreettinen ratkaisu. Mikäli työntekijälle ei löydetä uutta soveltuvaa työtä, on vaihtoehtona vaikkapa kouluttautuminen uudelle alalle tai yrittäjyys.

HYÖDYT ORGANISAATIOLLESI:
 • Nopeasti konkreettinen ratkaisu kuntoutettavan tilanteeseen
 • Käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa
 • Voit hyödyntää yhdistelmää alan parhaista asiantuntijoista: kuntoutuspsykologeja, kuntoutussuunnittelijoita sekä rekrytoinnin ja uraohjauksen ammattilaisia

“Yhdistämällä oma osaamisemme Opteamin palveluihin olemme päässeet erittäin hyviin tuloksiin ammatillisessa kuntoutuksessa. Opteamin kuntoutussuunnittelijat ovat sujuvasti vieneet kuntoutusprosessit loppuun asti ja kuntoutettavat ovat erittäin usein pystyneet palamaan työelämään joko työkokeilun tai koulutuksen kautta.”

Tuula Kallio
Etera
johtaja, työkyky ja eläkkeet

Alkuhaastattelu

Ammatillisen kuntoutuksen alkuhaastattelu on asiakkaan tilannetta, osaamista ja mahdollisuuksia kartoittava haastattelu, jonka perusteella asiantuntijamme antavat suosituksen jatkotoimenpiteistä.

HYÖDYT ORGANISAATIOLLE:
 • Uusi ammatillinen suunta ja realistiset mahdollisuudet hahmottuvat tarkasti
 • Ammatillinen kuntoutus tehostuu kun tehdään varmasti oikeita asioita

Työhönpaluun suunnitelma

Työhönpaluun suunnitelma on uusia mahdollisuuksia avaava realistinen suunnitelma, joka laaditaan kuntoutussuunnittelijan ja/tai kuntoutuspsykologin kanssa. Kuntoutettavalle voidaan laatia myös koulutussuunnitelma.

HYÖDYT ORGANISAATIOLLE:
 • Konkreettinen suunnitelma motivoi ja saa asioita aikaan
 • Asiakkaan ammatillinen suunnitelma tarkentuu
 • Valmiin suunnitelman seuraaminen helpottuu

”Tavoitteenamme on aina mahdollisimman
nopeasti löytää etenemispolku kohti
konkreettista ratkaisua, jossa on huomioitu
henkilön omat vahvuudet ja voimavarat.”

Elina Valli,
Opteam Turku, kuntoutussuunnittelija, uraohjaaja,
ratkaisukeskeinen työnohjaaja

Resurssiselvitys

Resurssiselvitys perustuu psykologisiin arviointimenetelmiin ja ohjauskeskusteluihin. Resurssiselvityksen aluksi selvitämme asiakkaan koulutus- ja työhistoriaa. Kartoitamme yhdessä elämäntilanteen vaikutukset  ammatillisessa kuntoutuksessa etenemiseen ja keskustelemme terveydentilan vaikutuksista arkielämästä suoriutumiseen. Ohjauskeskustelussa selvitämme myös asiakkaan alustavia ammatillisia suunnitelmia ja motivoimme sitoutumaan ammatilliseen kuntoutukseen.

Kartoitamme erilaisten testien avulla asiakkaan kognitiivisia opiskeluedellytyksiä sekä ammatillista soveltuvuutta ja motivaatiota. Käymme läpi testitulokset yhdistettynä asiakkaan elämänhistoriaan, mikä auttaa ammatillisen kuntoutuksen jatkosuunnittelussa. Hankimme myös lisätietoa asiakasta kiinnostavista ammattialoista.

Laajan resurssiselvityksen päätteeksi kuntoutuspsykologi laatii lausunnon suoritetuista selvityksistä sekä konkreettisen suunnitelmaehdotuksen ammatillisen kuntoutuksen etenemisestä.

HYÖDYT ORGANISAATIOLLESI:
 • Ohjaa kuntoutettavaa kohti mielekästä ja realistista urapolkua
 • Nopeasti konkreettinen ratkaisu kuntoutettavan tilanteeseen
 • Voit hyödyntää yhdistelmää alan parhaista asiantuntijoista: kuntoutuspsykologeja, kuntoutussuunnittelijoita sekä rekrytoinnin ja uraohjauksen ammattilaisia

”Resurssiselvitys on tärkeää henkilön
persoonallisuustekijöiden ja
motivaatiorakenteen selvittämiseksi.
Se tuottaa erityistä lisäarvoa
uutta urapolkua ja soveltuvuutta
tarkasteltaessa.”

Anne Helosmaa,
Opteam Jyväskylä, kuntoutuspsykologi

Työkokeilu

Me emme usko hyssyttelyyn, vaan haluamme kääriä hihat saman tien. Mitä nopeammin ja aikaisemmassa vaiheessa hankalaan tilanteeseen löydetään ratkaisu, sitä parempi on lopputulos sekä työntekijän, työnantajan että eläkevakuutusyhtiön kannalta. Sitä varten on työkokeilu.

Työelämäsuhteidemme ansiosta voimme tarjota nopeasti työkokeilun kuntoutettavalle mahdollisimman mielekkäässä uudessa työssä. Toimimme valtakunnallisesti, mikä takaa riittävästi resursseja ja aina yhtä tasokkaan Opteam Professi -palvelun etelästä pohjoiseen.

Käytännön työskentelyjakso antaa kuntoutujalle tietoa ja tuntumaa työtehtävistä, joihin hän voi työllistyä tai kouluttautua. Työkokeiluprosessin kuluessa kuntoutussuunnittelija tai kuntoutuspsykologi ovat sopimuksen mukaisesti yhteydessä työnantajaan selvittääkseen miten työkokeilu on sujunut. Työkokeilusta saatujen lisätietojen perusteella laaditaan kirjallinen lausunto jatkosuunnitelmasta. Suunnitelma voi liittyä työllistymiseen, työhön valmennukseen tai koulutukseen, myös oppisopimuskoulutukseen.

HYÖDYT ORGANISAATIOLLESI:
 • Työelämäsuhteemme takaavat paljon mahdollisuuksia työkokeiluun
 • Nopeasti konkreettinen ratkaisu kuntoutettavan tilanteeseen
 • Voit hyödyntää yhdistelmää alan parhaista asiantuntijoista: kuntoutuspsykologeja, kuntoutussuunnittelijoita sekä rekrytoinnin ja uraohjauksen ammattilaisia

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi tai ota yhteyttä lähimpään Opteam-toimistoon.