Työ Opteamilla

Työelämän uusi suunta

Työelämä muuttuu vauhdilla eikä sen merkitys ole kaikille enää sama. Jollakin on tähtäimessä täsmällinen urakehitys, vakituinen työ ja teräksenluja oman alansa ammattitaito. Joku toinen taas haluaa paiskia tiukasti hommia rahoittaakseen seuraavan surffireissunsa, tai työskennelläkseen perhe-elämän tai opiskelun ehdoilla. Meitä on moneksi.

Me Opteamilla tarjoamme sinulle erilaisia työnteon malleja. Vuokratyö sopii silloin, kun haluat työskennellä oman elämäsi ehdoilla tai kartuttaa kokemusta ja ammattitaitoa erilaisissa yrityksissä. Rekrytoimme osaajia myös suoraan asiakkaillemme sekä vakituisiin että määräaikaisiin töihin. Meillä voit täydentää osaamistasi myös monipuolisilla koulutuksilla.

Lue Opteamin vinkit työnhakuun  ja olet askeleen lähempänä uutta työpaikkaasi!

Vuokratyö Opteamilla

Työskentelysi Opteamin vuokratyöntekijänä alkaa perusteellisella perehdyttämisellä. Perehdytystilaisuudessa saat käytännön ohjeet muun muassa työvuorojen tarjoamisesta ja vastaanottamisesta, työtuntien ilmoittamisesta, työvaatetuksesta sekä ohjeistukset sairastumisen varalta. Jokainen työntekijä saa Opteamin Starttipaketin, johon on koottu hyödyllistä tietoa työsuhdeasioista ja Opteamin käytännöistä.

Opteamin työntekijänä saat henkilökohtaiset tunnukset sähköiseen Extranet-järjestelmäämme. Extranetin avulla voit esimerkiksi varata työvuoroja ja ilmoittaa halukkuudestasi tehdä lisää töitä. Voit myös tarkistaa tehdyt ja järjestelmään tallennetut työvuorosi.

Vuokratyöntekijänä työsuhde-etuutesi määräytyvät työsopimuksen ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. Työehtosopimus on joko vuokrayrityksen työehtosopimus, tai jos tällaista ei ole, työpaikkayritystä sitova työehtosopimus. Jälkimmäisessä tapauksessa sovelletaan samaa työehtosopimusta kuin työpaikkayrityksen työntekijöihin.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sekä työpaikkayrityksen omien työntekijöiden että vuokratyöntekijöiden työajat, palkat, tauot, erilaiset palkan lisät, palkalliset sairauslomat ja muut työehtosopimukseen perustuvat työsuhde-etuudet määräytyvät saman työehtosopimuksen mukaan. Silloin, kun vuokratyöntekijöihin ja työpaikkayrityksen työntekijöihin sovelletaan eri työehtosopimusta, heidän työehtonsa ovat yleensä erilaiset.

Muista kuin työehtosopimuksissa määrätyistä työehdoista sovitaan työnantajan kanssa ja ne voivat olla erilaiset kuin työpaikkayrityksen työntekijöillä. Tällaisia etuja ovat esimerkiksi lounas- ja puhelinetu.

Opteamille on myönnetty Hyvä työpaikka – Osaavaa rekrytointia -auktorisointi, jolla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua sekä työntekijän että käyttäjäyrityksen kannalta.

Koulutusmahdollisuudet

Tarjoamme erilaisia kaupan ja palvelualan koulutuksia, joilla voit täydentää osaamistasi ja pääset nopeasti oikeisiin töihin kiinni. Suosituimpia koulutuksiamme ovat Raflateam-valmennus sekä erilaiset juoma- ja myyntikoulutukset. Voit myös suorittaa kauttamme eri aloille vaadittavia testejä ja kortteja, sellaisia kuten hygieniapassi, Retail-passi, anniskelupassi ja ikärajapassi.

 92% Opteamin työntekijöistä suosittelisi vuokratyötä tuttavilleen.

 

HPL:n Vuokratyöntekijätutkimus 2016

Miten työnhaku Opteamille etenee? Mitä CV:seen kirjoitetaan? Kuka voi olla suosittelija?

Näihin ja muihin työnhaun kysymyksiin löydät vastaukset Opteamin työnhakuvinkeistä >>