Henkilöarvioinnit

Soveltuvuuden arviointipäivän sisältö ja eri menetelmien käyttö rakentuu täytettävän tehtävän ja työnkuvan vaatimusten ja etukäteen määriteltyjen arviointikriteerien mukaan.

Arviointipäivään ei tarvitse eikä oikeastaan voi valmistautua. Hyvin nukuttu yö ja rento olo ovat paras tae arviointien onnistumiseksi – olet vain oma itsesi. Haastattelun yhteydessä voit tuoda esiin asioita, jotka mielestäsi mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti tehtäviin keskittymiseen tai suorituksiisi. Ennen arviointipäivää sinuun ollaan yhteydessä puhelimitse, jolloin kuulet etukäteen mahdollisista ennakkotehtävistä, päivän ohjelmasta ja käytännön järjestelyistä.

Soveltuvuusarviointi auttaa löytämään oikean työn oikealle henkilölle

Arvioinnista tehtävä kirjallinen lausunto perustuu eri arviointimenetelmistä syntyvän tulkinnan kokonaisuuteen, jossa voidaan täytettävästä tehtävästä riippuen painottaa johtamis- ja esimiesvalmiuksia, ongelmanratkaisu-, päätöksentekotaitoja, yhteistyövalmiuksia jne. Arvioitavan koulutus- ja työkokemustausta, aiempi työura muodostavat tärkeän pohjan arvioinnille. Soveltuvuusarviointiin osallistuja saa myös kirjallisen lausunnon ja palaute voidaan käydä läpi hakijan kanssa. Näin arvioinnista voi olla hyötyä uuden työsuhteesi alkuvaiheissa itsetuntemuksen lisääntyessä tai oman työurasi tulevaisuuden pohdinnan tukena.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Opteamin asiantuntijoihin.Arviointipäivä sisältää erilaisia testejä ja itsearviointeja

Arviointipäivä voi olla yksilö- tai ryhmätestaus ja sen kesto on yleensä 4-6 tuntia.

Saat ennakkoon sähköpostin kautta linkin joihinkin netissä suoritettaviin tehtäviin tai itsearviointeihin. Päivän sisällössä painottuvat psykologin haastattelu ja täytettävästä tehtävästä riippuen erilaiset kyky-, työtyyli-, motivaatio- ja persoonallisuusarvioinnit.

Lisäksi voidaan käyttää erilaisia ryhmätilanne-, aineistotehtäviä tai työtilannesimulaatioita. Käytetyt testimenetelmät ovat tieteellisesti arvioituja ja arvioinnin tekijät asiantuntevia, tehtävään sertifioituja psykologeja.