Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisella kuntoutuksella edistetään työn tekemisen mahdollisuuksiasi, jos nykyisessä tai koulutusta vastaavassa työssäsi selviytyminen on alkanut tuntua haasteelliselta terveydentilassasi tapahtuneiden muutosten takia.

Opteam Professissa tavoitteenamme on auttaa sinua jatkamaan työelämässä pidempään työkykysi kannalta sopivilta tuntuvissa tehtävissä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa työn tekemisen mahdollisuuksiin haetaan positiivista ratkaisua, sitä parempaan ammatilliseen lopputulokseen sinun on mahdollista päästä.

Ammatillinen kuntoutus auttaa uudelle uralle

Opteam Professissa panostetaan siihen, että sinulle löydetään konkreettinen ratkaisu työelämäsi käännekohdassa. Ammatillisen kuntoutuksen työjärjestelyn tai koulutuksen kautta sopiva työnkuva voi löytyä omasta työpaikastasi. Olemme apunasi myös silloin, kun terveydellisistä syistä olet suuntautumassa uudenlaisille työurille tai olet vielä epävarma uudesta ammatillisesta suunnastasi ja koulutusmahdollisuuksistasi.

Opteam Professin ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijat eri puolilla Suomea tarjoavat sinulle mielekkääseen ratkaisuun tähtääviä keinoja, joiden tarkoituksena on työelämässä pysyminen tai sinne palaaminen terveydellisistä muutoksista huolimatta. Opteamin vahvojen työelämäsuhteiden ansiosta voimme tarjota sinulle erilaisia uuden työn vaihtoehtoja tai olla apuna työkokeilupaikan hakemisessa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Opteam Professin asiantuntijoihin.opteam_professi_2016

Kuvassa Opteamin kuntoutussuunnittelijoita ja -psykologeja

”Keskustelut ammattilaisen kanssa
auttoivat selkiyttämään omia
ajatuksia. Yhdessä suunnittelimme
työlleni uuden suunnan ja löysimme
mielenkiintoisen, minulle sopivan uran.”

Professipalvelujen asiakas