Opteamin Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan franchisingliiketoiminta on nyt osa Barona-konsernia

Opteamin alueellisten franchisingyrittäjien Melina ja Jarkko Niemen ja Barona-konsernin välillä on sovittu järjestelystä, jonka tuloksena Opteamin Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan liiketoiminnat ovat siirtyneet osaksi Barona-konsernia perjantaina 9.6.2017. Barona-konserniin siirtyvän liiketoimintakokonaisuuden liikevaihto vuonna 2016 oli noin 17 Meur.

Järjestelyllä ei ole henkilöstövaikutuksia. Järjestely ei myöskään vaikuta Opteamin alueellisiin asiakassopimuksiin tai työntekijöiden työsopimuksiin tai niiden ehtoihin.

Opteam-ketju on muodostunut keskusorganisaatio Opteam Yhtiöt Oy:stä sekä alueilla paikallisesti toimivista Opteam-franchisingyrityksistä. Barona Group osti aikaisemmin keväällä Opteam Yhtiöt Oy:n osakekannan. Nyt toteutetun järjestelyn myötä Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan liiketoimintojen omistuspohja on vastaava kuin Opteam Yhtiöt Oy:llä.

”Melina ja Jarkko Niemen omistamat yhtiöt ovat alueiden asiakkaiden keskuudessa arvostettuja ja luotettavia paikallisia toimijoita. Tavoitteemme on vaalia ja vahvistaa nykyistä alueellista liiketoimintaa. Järjestelyn myötä voimme myös tarjota alueellisen toiminnan tueksi vahvan toimialaosaamisemme sekä palveluiden kehittämistä tukevaa teknologiaa”, analysoi Barona Groupin toimitusjohtaja Markus Oksa. ”Uskon, että tätä kautta voimme tarjota entistä parempaa palvelua sekä tuoda uutta niin asiakkaillemme kuin työntekijöillemme”, Oksa jatkaa.

Aikaisemmin toimintaa pyörittäneet yrittäjät Melina ja Jarkko Niemi jäävät järjestelyn myötä sivuun operatiivisesta toiminnasta, mutta ovat sitoutuneet tarjoamaan tukensa onnistuneen vastuunsiirron takaamiseksi seuraavien kuukausien ajaksi. ”Olen aina sanonut, että työntekijät ovat meille perhettä ja asiakkaat ystäviä. Meille oli todella tärkeää löytää yritykselle oikeanlainen kotipaikka. En voisi kuvitella parempaa ratkaisua, kuin Barona Group”, kommentoi Melina Niemi. Niemet keskittyvät jatkossa täyspäiväisesti valmennuspalveluihin keskittyvän Rokmind yrityksensä kehittämiseen.

Järjestelyn kohteena oleva liiketoimintakokonaisuus koostuu ennen kaikkea HoReCa:n, kaupan sekä teollisuuden aloille tarjottavista henkilöstöpalveluista. Palvelutarjooma kattaa henkilöstövuokrauksen ja rekrytoinnin lisäksi myös monen tyyppiset asiantuntijapalvelut kuten koulutusohjelmat, psykologiset arvioinnit, eri tyyppiset valmennukset sekä ammatillisen kuntoutuksen palvelut.

Baronan liiketoiminta koostuu useista, eri toimialojen henkilöstökysymysten ratkaisemiseen erikoistuneista yksiköistä. Myös Barona tarjoaa perinteisen rekrytointipalvelun lisäksi koulutusta ja ammatillisen kuntoutuksen palveluita. Näiden lisäksi Barona tarjoaa syvemmälle viedyt henkilöstöratkaisut, kuten ulkoistuspalvelut sekä työelämää helpottavat digitaaliset palvelut, joista hyvänä esimerkkinä on mm. keinoälyä hyödyntävä Jelpp rekrytointisovellus.

Näiden kahden toimijan yhdistelmänä alalle muodostuu palveluntarjoaja, joka kykenee tarjoamaan toimialakohtaisiin tarpeisiin erikoistuneet henkilöstöpalvelut ja -ratkaisut työelämän kaikissa eri vaiheissa. Yritykset palvelevat Suomessa valtakunnallisen toimipisteverkoston kautta, joka vahvistuu tämän järjestelyn myötä merkittävästi. Kansainvälisen toiminnan maantieteellinen pääpainopiste on Pohjoismaissa, mutta toimintaa on myös muualla Euroopassa.

 

Lisätietoja:

Markus Oksa, toimitusjohtaja, Barona Group, puh. +358 40 585 6619
Minna Vanhala-Harmanen, toimitusjohtaja, Opteam, puh. +358 400 511 786

www.barona.fi
www.baronagroup.fi
twitter.com/BaronaGroup

www.opteam.fi
twitter.com/Opteam_Opteam