TYÖELÄMÄN UUDISTAJA JA ASIANTUNTEVA KUMPPANI

Työelämä on murroksessa. Klassisen elämäntyön on korvannut ajatus elämän ja työn tasapainoisesta yhteensovittamisesta. Rekrytointeja mutkistavat aikaisempaa epätasaisempi työvoiman tarve, suurten ikäluokkien eläköityminen ja vakava pula ammattitaitoisista osaajista. Työelämän kovassa muutosvauhdissa tarvitaan uudenlaisia palveluja ja innovatiivista toimintatapaa, joilla voidaan vastata työvoimapulan sekä työelämän ikärakenne- ja kulttuurimuutoksen tuomiin haasteisiin.

Opteam on työelämää vastuullisesti uudistava rekrytoinnin ammattilainen ja muuttuvan työelämän asiantuntija. Osaavien työntekijöiden hankinta, ammattitaidon ylläpitäminen sekä hyvinvointia työelämässä parantavat ratkaisut ovat esimerkkejä toimintamme painopistealueista. Ratkaisumme perustuvat innovatiiviseen ja ennakkoluulottomaan ongelmien ratkaisutapaan, henkilöstöalan asiantuntijuuteen sekä vahvaan työmarkkinatuntemukseen eri toimialoilla.

Olemme paikallisesti toimiva valtakunnallinen ketju.  Yli 30 toimistoamme muodostavat kattavan valtakunnallisen verkoston, jonka vahvuutena on paikallisen yrityselämän ja työmarkkinan tuntemus. Suomen lisäksi meillä on vankka jalansija Puolassa, Slovakiassa ja Filippiineillä. Olemme Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) sekä Yritysvastuuverkosto FIBSin ja Suomen monimuotoisuusverkoston jäsen. Yrityksellemme on myönnetty Henkilöstöpalvelualan Hyvä työ­paik­ka – osaa­vaa rek­ry­toin­tia -auktorisointi.

Opteam on osa rohkeitten yritysten yhteisöä, Barona Groupia.

LUOMME HYVINVOINTIA TOIMIMALLA VASTUULLISESTI

Yrityksemme perusarvo on lupaus eettisten periaatteiden noudattamisesta. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme ja on tärkeä osa identiteettiämme yrityksenä. Toimintaympäristömme kansainvälistyessä sosiaalisen vastuun merkitys on korostunut entisestään, sillä ulkomaiset työntekijät ovat kotimaisia riippuvaisempia työnantajan tarjoamasta oikeasta informaatiosta koskien esimerkiksi suomalaista työlainsäädäntöä ja työskentelykulttuuria. Olemmekin muun muassa kehittäneet laajan perehdytyspaketin varmistaaksemme, että ulkomaisilla työntekijöillämme on kaikki tarpeellinen tieto Suomessa työskentelystä ja suomalaisen työelämän pelisäännöistä heidän omalla äidinkielellään. Työelämän asiantuntija tuntee vastuunsa.

Toteutamme sosiaalista työnantajavastuutamme päivittäisissä rutiineissa ja aloitteellisella toiminnalla, parantaaksemme työelämän laatua ja poistaaksemme epäkohtia. Roolissamme työelämän kehittäjänä rohkaisemme myös ihmisiä ja organisaatioita vastuulliseen toimintaan.

Opteamin arvot

INNOVATIIVISUUS

Kehitämme ja toteutamme rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja muuttuvan työelämän tarpeisiin. Olemme edelläkävijä, joka ennakoi toimintaympäristön muutoksia.

YRITTÄJÄHENKISYYS

Olemme sitoutuneita, ahkeria ja joustavia. Tartumme tilaisuuksiin ja haemme uusia mahdollisuuksia aktiivisesti. Innostus ja osaaminen näkyy ja kuuluu meistä ulospäin.

VASTUULLISUUS

Toimimme avoimesti, rehellisesti ja eettisesti. Asiakkaat ja työntekijät ovat kumppaneitamme, joiden tarpeita kuuntelemme aktiivisesti. Toimintaamme ohjaa yhteiskuntavastuu ja olemme aloitteellisia toimijoita oikeudenmukaisuuden ja monimuotoisuuden puolesta.

TULOKSELLISUUS

Tuotamme asiakkaillemme, työntekijöillemme ja yrityksellemme lisäarvoa. Toimimme tuottavasti, asiantuntevasti ja nopeasti. Onnistuminen ja aikaansaaminen ohjaavat tekemistämme.

Johtoryhmä

Johtoryhmä
 • Minna Vanhala-Harmanen

  toimitusjohtaja

  Puh. 0400 511 786

  minna.vanhala-harmanen@opteam.fi

 • Harri Hirvonen

  talousjohtaja

  Puh. 050 322 3282

  harri.hirvonen@opteam.fi

 • Jaana Kaarela

  johtaja, asiantuntijapalvelut

  Puh. 040 557 5866

  jaana.kaarela@opteam.fi

 • Anne Jurvelin

  henkilöstöjohtaja

  Puh. 050 373 7732

  anne.jurvelin@opteam.fi

 • Anssi Nieminen

  johtaja, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomi

  Puh. 050 439 6060

  anssi.nieminen@opteam.fi

 • Lilli Sundvik

  johtaja, Psykologitoimisto Cresco

  Puh. 050 511 0822

  lilli.sundvik@cresco.fi

 • Alpo Arasmo

  myyntijohtaja

  Puh. 040 575 9183

  alpo.arasmo@opteam.fi

 • Johanna Eskola

  aluejohtaja, Varsinais-Suomi

  Puh. 040 545 7573

  johanna.eskola@opteam.fi

 • Elina Koskela

  aluejohtaja, Uusikaupunki ja Rauma

  Puh. 040 757 9227

  elina.koskela@opteam.fi

  Olemme osa Barona Group -yritysyhteisöä

  Lue lisää >>

  yli 30

  toimistoa Suomessa, lisäksi vankka jalansija Puolassa, Slovakiassa ja Filippiineillä

  28

  psykologia

  155

  HR-ammattilaista

  Opteam Kasvuyritys 2017