TYÖELÄMÄN UUDISTAJA JA ASIANTUNTEVA KUMPPANI

Työelämä on murroksessa. Klassisen elämäntyön on korvannut ajatus elämän ja työn tasapainoisesta yhteensovittamisesta. Rekrytointeja mutkistavat aikaisempaa epätasaisempi työvoiman tarve, suurten ikäluokkien eläköityminen ja vakava pula ammattitaitoisista osaajista. Työelämän kovassa muutosvauhdissa tarvitaan uudenlaisia palveluja ja innovatiivista toimintatapaa, joilla voidaan vastata työvoimapulan sekä työelämän ikärakenne- ja kulttuurimuutoksen tuomiin haasteisiin.

Opteam on työelämää vastuullisesti uudistava rekrytoinnin ammattilainen ja muuttuvan työelämän asiantuntija. Osaavien työntekijöiden hankinta, ammattitaidon ylläpitäminen sekä hyvinvointia työelämässä parantavat ratkaisut ovat esimerkkejä toimintamme painopistealueista. Ratkaisumme perustuvat innovatiiviseen ja ennakkoluulottomaan ongelmien ratkaisutapaan, henkilöstöalan asiantuntijuuteen sekä vahvaan työmarkkinatuntemukseen eri toimialoilla.

Olemme paikallisesti toimiva valtakunnallinen ketju.  Yli 30 toimistoamme muodostavat kattavan valtakunnallisen verkoston, jonka vahvuutena on paikallisen yrityselämän ja työmarkkinan tuntemus. Suomen lisäksi meillä on vankka jalansija Puolassa, Slovakiassa ja Filippiineillä. Olemme Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) sekä Yritysvastuuverkosto FIBSin ja Suomen monimuotoisuusverkoston jäsen. Yrityksellemme on myönnetty Henkilöstöpalvelualan Hyvä työ­paik­ka – osaa­vaa rek­ry­toin­tia -auktorisointi.

Opteam on osa Baronaa ja rohkeitten yritysten yhteisöä, Bravedoa.

LUOMME HYVINVOINTIA TOIMIMALLA VASTUULLISESTI

Yrityksemme perusarvo on lupaus eettisten periaatteiden noudattamisesta. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme ja on tärkeä osa identiteettiämme yrityksenä. Toimintaympäristömme kansainvälistyessä sosiaalisen vastuun merkitys on korostunut entisestään, sillä ulkomaiset työntekijät ovat kotimaisia riippuvaisempia työnantajan tarjoamasta oikeasta informaatiosta koskien esimerkiksi suomalaista työlainsäädäntöä ja työskentelykulttuuria. Olemmekin muun muassa kehittäneet laajan perehdytyspaketin varmistaaksemme, että ulkomaisilla työntekijöillämme on kaikki tarpeellinen tieto Suomessa työskentelystä ja suomalaisen työelämän pelisäännöistä heidän omalla äidinkielellään. Työelämän asiantuntija tuntee vastuunsa.

Toteutamme sosiaalista työnantajavastuutamme päivittäisissä rutiineissa ja aloitteellisella toiminnalla, parantaaksemme työelämän laatua ja poistaaksemme epäkohtia. Roolissamme työelämän kehittäjänä rohkaisemme myös ihmisiä ja organisaatioita vastuulliseen toimintaan.

Opteamin arvot

INNOVATIIVISUUS

Kehitämme ja toteutamme rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja muuttuvan työelämän tarpeisiin. Olemme edelläkävijä, joka ennakoi toimintaympäristön muutoksia.

YRITTÄJÄHENKISYYS

Olemme sitoutuneita, ahkeria ja joustavia. Tartumme tilaisuuksiin ja haemme uusia mahdollisuuksia aktiivisesti. Innostus ja osaaminen näkyy ja kuuluu meistä ulospäin.

VASTUULLISUUS

Toimimme avoimesti, rehellisesti ja eettisesti. Asiakkaat ja työntekijät ovat kumppaneitamme, joiden tarpeita kuuntelemme aktiivisesti. Toimintaamme ohjaa yhteiskuntavastuu ja olemme aloitteellisia toimijoita oikeudenmukaisuuden ja monimuotoisuuden puolesta.

TULOKSELLISUUS

Tuotamme asiakkaillemme, työntekijöillemme ja yrityksellemme lisäarvoa. Toimimme tuottavasti, asiantuntevasti ja nopeasti. Onnistuminen ja aikaansaaminen ohjaavat tekemistämme.

Johtoryhmä

 • Minna Vanhala-Harmanen

  toimitusjohtaja, Barona

  Puh. 0400 511 786

  minna.vanhala-harmanen@barona.fi

 • Juha Martiskainen

  toimialajohtaja, myynti & kauppa

  Puh. 040 3563 913

  juha.martiskainen@barona.fi

 • Tuomo Leppänen

  operatiivinen johtaja, myynti & kauppa

  Puh. 040 8307 626

  tuomo.leppanen@barona.fi

 • Mikael Nuotio

  toimialajohtaja, HoReCa

  Puh. 050 5660 164

  mikael.nuotio@barona.fi

Olemme osa Baronaa ja Bravedo-yritysyhteisöä

Lue lisää >>

yli 30

toimistoa Suomessa, lisäksi vankka jalansija Puolassa, Slovakiassa ja Filippiineillä

Opteam Kasvuyritys 2017